Lắp Đặt Bếp Từ Công Nghiệp Việt Hàn Tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương Hà Nội

Tập đoàn Việt Hàn đã hoàn thành lắp đặt hệ thống bếp từ công nghiệp Việt Hàn tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương Hà Nội.

Nhà ăn của bệnh viện đã thay thế toàn bộ bếp gas công nghiệp bằng hệ thống bếp từ công nghiệp Việt Hàn. Bao gồm 3 tủ cơm 2 cánh loại 24 khay / 1 tủ ( VH20KRSC) , 4 bếp hầm thấp công suất 15KW ( VH15KB), 4 bếp đôi lõm chảo liền 80cm ( VH20KLx2 ). Với số lượng trang bị trên đủ để phục vụ hàng nghìn bệnh nhân và công nhân viên chức tại bệnh viện.

( Lắp đặt bếp từ công nghiệp Việt Hàn tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương )

Tập đoàn Việt Hàn đã hoàn thành lắp đặt hệ thống bếp từ công nghiệp Việt Hàn tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương Hà Nội.

Nhà ăn của bệnh viện đã thay thế toàn bộ bếp gas công nghiệp bằng hệ thống bếp từ công nghiệp Việt Hàn. Bao gồm 3 tủ cơm 2 cánh loại 24 khay / 1 tủ ( VH20KRSC) , 4 bếp hầm thấp công suất 15KW ( VH15KB), 4 bếp đôi lõm chảo liền 80cm ( VH20KLx2 ). Với số lượng trang bị trên đủ để phục vụ hàng nghìn bệnh nhân và công nhân viên chức tại bệnh viện.

Cám ơn Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương Hà Nội đã tin tưởng lựa chọn Việt Hàn !

Tin tức khác