Dự án bếp từ công nghiệp tại trường mầm non Khương Trung

20 12/2020

Nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng nhà bếp, trường mầm non Khương Trung đã thay thế bếp gas bằng hệ thống bếp từ công nghiệp Việt Hàn. 

Xem thêm