Lắp Đặt Tủ Cơm Việt Hàn Tại Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội

27 08/2020

Ngày 27/8/2020 Việt Hàn đà hoàn thành lắp đặt hệ thống tủ cơm công nghiệp tại bệnh viện phụ sản Hà Nội. Giúp phần giảm nguy cơ cháy nổ, cải thiện môi trường nhà ăn của bệnh viện

Xem thêm