Lắp đặt hệ thống bếp từ công nghiệp Việt Hàn tại chùa Ba Vàng – phục vụ lễ hội hoa cúc 2020

26 10/2020

Nhằm phục vụ: LỄ HỘI HOA CÚC CHÙA BA VÀNG NĂM 2020 - HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG THÂN YÊU. Chùa Ba Vàng đã trang bị hệ thống bếp từ công nghiệp Việt Hàn để phục vụ các vị Tăng Ni - Phật Tử. Đích thân sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh xuống kiểm tra chất lượng và tiến độ của Việt Hàn.

Xem thêm