Lắp đặt hệ thống bếp từ công nghiệp Việt Hàn tại chùa Ba Vàng – phục vụ lễ hội hoa cúc 2020

Lắp đặt hệ thống bếp từ công nghiệp Việt Hàn tại chùa Ba Vàng – phục vụ lễ hội hoa cúc 2020

Nhằm phục vụ: LỄ HỘI HOA CÚC CHÙA BA VÀNG NĂM 2020 – HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG THÂN YÊU. Chùa Ba Vàng đã trang bị hệ thống bếp từ công nghiệp Việt Hàn để phục vụ các vị Tăng Ni – Phật Tử. Đích thân sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh xuống kiểm tra chất lượng và tiến độ của Việt Hàn.

( Lắp đặt hệ thống bếp từ công nghiệp Việt Hàn tại chùa Ba Vàng – phục vụ lễ hội hoa cúc 2020 )

Tin tức khác