Viêt Hàn vào top 300 thương hiệu hàng đầu Việt Nam do người tiêu dùng bình chọn

Viêt Hàn vào top 300 thương hiệu hàng đầu Việt Nam do người tiêu dùng bình chọn

Với nỗ lực đem sản phẩm Việt Nam đến người tiêu dùng Việt Nam vào ngày 16/7/2014 công ty TNHH Công nghệ Việt Hang đã được cấp giấy chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao và lọt vào top 300 doanh nghiệp do người tiêu dùng bình chọn

Tin tức khác

  • 22 08/2020

    Quy Trình Bảo Hành Bếp Từ Công Nghiệp Việt Hàn

    Khi có sự cố, khách hàng liên lạc và thông báo sự cố với các trung tâm bảo hành của công ty. Khách hàng có thể thông báo bằng điện thoại, fax, email.....để thông báo đồng thời mô tả chi tiết sự cố. Nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ thường trực để nhận các thông báo bảo hành của khách hàng và chuyển ngay cho trung tâm bảo hành hoặc tổ chức dịch vụ khách hàng. Trung tâm bảo hành hoặc tổ dịch vụ khách hàng phân tích sự cố hoặc dự đoán lỗi, nếu thấy cần thiết có thể liên lạc với khách hàng để nhận thêm thông tin về sự cố. Cán bộ kỹ thuật bảo hành đến bảo hành tại chỗ làm việc của khách hàng. Phương pháp bảo hành là thay thế từng phần hoặc thay thế cả cụm. Trường hợp hỏng hóc nặng cần phải đưa về trung tâm bảo hành để sửa chữa thì thay thế tạm thiết bị tương đương để đảm bảo sự làm việc liên tục của khách hành.

  • 18 01/2022

    Viêt Hàn vào top 300 thương hiệu hàng đầu Việt Nam do người tiêu dùng bình chọn

    Viêt Hàn vào top 300 thương hiệu hàng đầu Việt Nam do người tiêu dùng bình chọn Với nỗ lực đem sản phẩm Việt Nam...