Đề xuất “rộng cửa” hơn cho doanh nghiệp ngoại tham gia bán lẻ xăng dầu

Đề xuất rộng cửa hơn cho doanh nghiệp ngoại tham gia bán lẻ xăng dầu - 1

Nhấn để phóng to ảnh

Hình minh họa.

Bộ Công Thương – đơn vị chủ trì soạn thảo dự thảo nghị định cho rằng, thực tế sau quá trình cổ phần hóa, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước đã là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Việc mở cửa cho nhà đầu tư ngoại tham gia sâu hơn vào thị trường bán lẻ xăng dầu lúc này được khẳng định là phù hợp và tính toán rất kỹ.

Thực tế, sự tham gia của nhà đầu tư ngoại vào một số doanh nghiệp nhà nước lớn được Thủ tướng cho phép đã góp phần cải thiện đáng kể quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh.

Tại dự thảo, một trong những vấn đề gây tranh cãi thời gian qua là quỹ bình ổn giá xăng dầu vẫn tiếp tục được giữ. Tuy nhiên bổ sung quy định đây là quỹ tài chính không nằm trong cân đối ngân sách nhà nước, là yếu tố cấu thành giá cơ sở và chỉ được sử dụng để phục vụ bình ổn thị trường, bình ổn giá xăng dầu.

Về thời gian điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, dự thảo đưa ra 2 phương án: Ở phương án 1, thời gian giữa 2 lần điều chỉnh là 10 ngày, trường hợp ngày điều chỉnh rơi vào ngày nghỉ hoặc nghỉ lễ thì sẽ điều hành vào ngày đầu tiên sau ngày nghỉ của chu kỳ tính giá. Trường hợp giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tăng cao bất thường so với giá cơ sở kỳ liền kề trước đó, ảnh hưởng lớn tới kinh tế, xã hội, Bộ Công Thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định thời gian điều hành giá cụ thể.

Ở phương án 2, thời gian giữa 2 lần điều chỉnh là 15 ngày – như hiện nay. Trường hợp các yếu tố cấu thành biến động làm giá cơ sở tăng đột biến, dự thảo Nghị định cũng đưa ra 2 phương án, yếu tố cấu thành tăng trên 7 % hoặc trên trên 10% so với giá cơ sở kỳ liền kề trước đó, Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng xem xét, cho ý kiến về biện pháp điều hành cụ thể. ( Nguồn : Dân Trí )

Nguyễn Mạnh

Tin tức khác